30. a 40. léta
 

      Z doby  II. světové  války a doby  krátce před  a po ní se v archivu  J. Součka mnoho  fotografických prací nedochovalo.

      Naskýtá  se nám  tak pouze omezená  příležitost vidět  Komenského třídu,  před kterou  stál  dnes již přestavěný  a  rozšířený objekt  náchodské  Rubeny.  Nad  Komenského  tř. je  tehdy  ještě  nezastavěný Klínek, po jehož pravé straně (stejně tak jako dnes) vystupuje Bartoňova vila.

      Ostatní fotky,  které  jsou  zde  publikovány,  pochází  z  roku 1938,  kdy  se  rozvodnila  "plhovská" Radechovka a  Plhov první  poloviny  zasáhla poměrně  velká povodeň.  Zejména patrné je to na  snímku plhovského náměstí,  kde voda sahala velmi vysoko,  a neméně zřetelně  je to vidět i  na fotografii  dnešní Kostelecké ulice, kde vykukuje střecha jakési kůlny,  skryté pod nánosem bahna.  Místo, které zůstalo  až do dnešních  dnů s poměrně malou měrou změn je zde zachyceno z pohledu od dnešní  Tepny směrem k plhovskému náměstí (též pod vodou).

      Poslední dvě fotky jsou v  časovém rozmezí  -  jedna se časem vzniku ocitá na konci  30. let a druhá, která zde slouží především pro srovnání, je focena o něco později.  Je na nich zachycena dnešní  světelná křižovatka Slavie a její bezprostřední okolí.
 
 

Komenského třída
 
 
SKřižovatka Slavie